قبولم کن

پایدار تا پای دار

قبولم کن

پایدار تا پای دار

درباره بلاگ
قبولم کن

لبخند زدن خیلی راحت تره
تا بخوای به همه
توضیح بدی چرا
حالت خوب نیست ...

آخرین مطالب
آخرین نظرات
 • ۲۴ مهر ۹۶، ۲۳:۴۴ - ramin pazoki
  لایک
 • ۳۱ شهریور ۹۶، ۱۵:۰۳ - سارى
  😏
 • ۳۱ شهریور ۹۶، ۱۵:۰۲ - سارى
  😔
 • ۳۱ شهریور ۹۶، ۱۵:۰۱ - سارى
  👍🏻
 • ۹ تیر ۹۶، ۲۱:۳۲ - 👗خانم نویسنده✒
  سلام
 • ۲۳ فروردين ۹۶، ۰۱:۰۵ - قالب بلاگ رضا
  شاید
 • ۲۳ فروردين ۹۶، ۰۱:۰۳ - آقای دال
  :/

۳۰ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است

۳۱ تیر ۹۵ ، ۲۳:۰۰

خدای من


 • خدای من خداییست که دست گیر است نه مچ گیر!
دستم را میگیرد همان طور که هستم!
بدون پیش شرط
همین و بس
 • خدای من خداییست که دست گیر است نه مچ گیر!
  دستم را میگیرد همان طور که هستم!
  بدون پیش شرط
  همین و بس . . .

  همدم تنها
  ۳۰ تیر ۹۵ ، ۰۰:۰۵

  کارکن


  ♚ فازسنگین♚

  همدم تنها
  ۲۹ تیر ۹۵ ، ۱۹:۰۰

  حس


  حـــس خوبیه...
  وقتی به کســـی میگی:خوبی؟
  میگه:نه...!
  ایـــن ینی روت حساب کـــرده...

  همدم تنها
  ۲۹ تیر ۹۵ ، ۱۷:۵۲

  قیافه


  ♚ فازسنگین♚

  همدم تنها
  ۲۹ تیر ۹۵ ، ۰۰:۰۵

  بوی شیر


  ✘ببین کــــــــوچولو... ✘سیـــْْْْـْْْـْْـْٰـْـْـٰـــگار حُرمَــــْْْٰـْْٰـْٰـٰــــت داره...����


  ✘بـاس وَخــــــتے بِکِـــــشے کــِه درد دارے...��


  ✘نـــه وقتــــے کِــه میخواے بـــٌْْْــٌْْــٌْـویِ 『شیــ♂ـ♀ـــرِ』بِرِه اَز دهنـــــت

  همدم تنها
  ۲۸ تیر ۹۵ ، ۱۶:۵۱

  پشت سرم


  ♚ فازسنگین♚

  همدم تنها
  ۲۵ تیر ۹۵ ، ۱۶:۴۵

  ما پشتیم


 • ♛بـــآشـــهــــ شُــــᓄــــا جـــلـــو، ᓄــــا اُونــ پُـــشـــتـــیــــᓄــــ♛ 

✟ولـــیــ اُونــ
 • ♛بـــآشـــهــــ شُــــᓄــــا جـــلـــو، ᓄــــا اُونــ پُـــشـــتـــیــــᓄــــ♛

  ✟ولـــیــ اُونــ رآهـــــیــ ڪِـــهــــ ᓄــــیـــریـــ، گُـــرگــآشــو ᓄــــا ڪُـــشـــتـــیــــᓄــــ✟
  همدم تنها
  ۲۵ تیر ۹۵ ، ۰۰:۱۶

  کارگردان


  همدم تنها
  ۲۴ تیر ۹۵ ، ۱۷:۳۵

  خسته کننده


 • ⇦ خستـه کننــده میشـــــه برات⇨ 
     .همـــه چیـــــز
   ⇦ وقتـی⇨  
↻ روحــت بـــــا جِ
 • ⇦ خستـه کننــده میشـــــه برات⇨
  .همـــه چیـــــز
  ⇦ وقتـی⇨
  ↻ روحــت بـــــا جِسمت↻
  ⇦ اختلاف سنی ⇨
  داشته باشـــــہ.

  همدم تنها
  ۲۴ تیر ۹۵ ، ۱۱:۳۵

  سرما


 • بهـ سـلامتے سرماے نبـودنش کهـ گــرماے تابســــتــوڹجلـــوش کــمـ میـــاره
 • بهـ سـلامتے سرماے نبـودنش کهـ گــرماے تابســــتــوڹجلـــوش کــمـ میـــاره

  همدم تنها